namoamitabhabuddhatheky21

Friday, December 29, 2006

Sư Trụ Trì Linh Sơn Tự Nepal Bị Đụng Xe, Cưa Tay, Nguy Cấp

Sư Trụ Trì Linh Sơn Tự Nepal Bị Đụng Xe, Cưa Tay, Nguy Cấp


Thầy Linh Quang và các trẻ em mồ côi thầy nuôi ở Lumbini.

Linh Sơn An Lạc Viện vừa phổ biến một tin buồn lên một số mạng tin Phật Giáo, trong đó cho biết Thầy Linh Quang, trụ trì một ngôi chùa ở Nepal, vừa gặp nạn và phải chữa trị ở mức độ nghiêm trọng. Bản tin viết như sau.

THÔNG BÁO

TIN BUỒN TỪ LÂM TỲ NI, NEPAL

Nam Mô A Di Đà Phật,

Kính thưa Quý Đồng Hương Phật Tử,

Chúng tôi rất đau buồn nhận được tin tai nạn xe của Thầy Linh Quang trụ trì Linh Sơn tại Lumbini (Lâm Tỳ Ni), Nepal . Thầy đang chữa trị tại Thái Lan. Vào lúc 8:00 sáng hôm nay (21/12/2006) , chúng tôi đã liên lạc qua bên Thái Lan và đã hầu chuyện được với Thầy Linh Quang và Ni Sư Trí Thuận. Thầy đã nói chuyện được, nhưng vẫn còn rất yếu. Tay phải của Thầy đã bị cưa mất ngoài khuỷ tay một chút. Cánh tay trái của Thầy đã bị thương nặng, có thể bị cưa bỏ, nhưng Bác Sĩ Thái Lan đã nối những mạch máu và xương đã cứu được cánh tay trái, chỉ mất ngón tay cái, Thầy nói chuyện lại được nhưng vẫn còn bị sốt.

Tối ngày 21/12/2006, chúng tôi cũng có hầu chuyện với Thầy Đăng Pháp, Thầy bay qua từ California đến Thái Lan để giúp Thầy Linh Quang. Thầy Đăng Pháp có cho chúng tôi biết sự phí tổn ở tại nhà thương để chữa trị cho Thầy Linh Quang mỗi ngày là $2,000.00 Mỹ Kim. Tổng cộng phí tổn sau khi chữa trị lành cho Thầy Linh Quang vào khoảng $200,000.00 Mỹ Kim. Thầy Pháp Đăng sẽ về lại Mỹ ngày 26 tháng 12 và Thầy sẽ cập nhật tin tức.

Như quý vị đã biết, Thầy Linh Quang đang nuôi gần ba mươi mấy em mồ côi tại Lâm Tỳ Ni, Nepal . Và mỗi tuần Thầy có lập ra chương trình khám bịnh và phát thuốc và gạo miễn phí cho những người dân nghèo tại Nepal . Thầy một thân một mình làm việc cần mẫn trong những năm qua để lo cho các em mồ côi và người dân nghèo tại nơi đây. Chúng tôi đã may mắn được làm việc chung với Thầy trong ba năm qua. Sáng nay trong lúc hầu chuyện với Thầy, chúng tôi có xin phép Thầy Linh Quang được gởi thư thông báo này đến quý vị.

Vì Thầy còn đang sốt, kính xin quý Phật tử, đồng hương về chùa kính xin quý Thầy tại địa phương dâng lời cầu nguyện đến với Thầy, Đại Đức Thượng Linh Hạ Quang (Phan Xuân Hoà, 63 tuổi).

Nếu quý vị muốn cúng dường đến Thầy, xin gởi chi phiếu về Linh Sơn An Lạc Viện và ghi chú for ThầyLinh Quang. Chúng tôi sẽ chuyển tịnh tài đến Thầy Linh Quang hoặc có thể liên lạc trực tiếp đến với Thầy Đăng Pháp tại Thiền Viện Chân Nguyên. Chúng tôi sẽ thường xuyên liên lạc với Thầy và cập nhật tin tức đến với quý vị.

Ghi check or money order to:

Linh Son An Lac Vien

Ghi chú:

For Thay Linh Quang

Địa chỉ:

362 CR 4919

Quitman , TX 75783

(903) 967-2451

Hai ngày trước (19/12/06), chúng tôi sau khi hay tin đã liên lạc với một số thân hữu, đã quyên góp được một chút tịnh tài và đã nhờ Thầy Đăng Pháp đem qua Thái Lan dùm cho Thầy Linh Quang.

Chân thành cảm tạ quý vị,

Ban Tổ Chức Linh Sơn An Lạc Viện

http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=4&nid=100029

Saturday, December 23, 2006

Buddhist webpages

Buddhist webpages

VỀ TRANG CHÍNH

TRANG VIỆT NGỮ


http://buddhistlogic.com/vietnamese/webpages.htm

A Di Đà Phật

Bồ Đề Hải

Buddha Home

BuddhaSasana

Buddhist Channel

Chùa Đức Viên

Chùa Hoằng Pháp (Hốc Môn, VN)

Chùa Khuông Việt ở Na-Uy

Chùa Kỳ Viên Trung Nghĩa

Chùa Liễu Quán

Chùa Pháp Quang

Chùa Quang Minh

Chùa Trí Thủ

Chùa Viên Giác (Đức Quốc)

Chùa Viên Giác Oklahoma City

Chùa Viên Thông

Chùa Vĩnh Nghiêm (VN)

Chuyển Pháp Luân

Con đường giải thoát

Đại Tượng Phật

Đạo Phật Ngày Nay

Ðạo Uyển

Đến Từ Trái Tim

Di Đà Nguyện Hải

Diệu Pháp

Giáo hội Phật giáo Linh Sơn thế giới

Hải Triều Âm

Hands For Hope

Hình Động Phật Giáo

Hoa Nghiêm Pháp Võng

Khuông Việt

Kiến Tánh

Lâm Tế Chúc Thánh

Làng Mai - Plum Village

Lịch Sử Việt Nam Toàn Tập

Liên Hoa

Linh Sơn Pháp Quốc

Lotus Media

Mind of Buddha

Người Cư Sĩ

Nhà Xuất Bản Hoa Ðàm

Như Lai Thiền Viện

Pagoda in the World

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Phật Ca

Phật Giáo Nguyên Thủy

Phật Giáo Việt Nam

Phật Giáo Việt Nam

Phật Học

Phật Học Đường Vạn Hạnh Quốc Tế online

Phật Học Thường Thức

Phật học viện Phật Giáo Hòa Hảo

Phật học viện quốc tế

Phật Tử Việt Nam

Phật Việt

Quảng-Đức

Room Sinh Hoạt Phật Pháp Online

Room Thảo Luận Phật Pháp Online

Suối Từ

Tàng Thư Phật Học

Thanh Tịnh Pháp Âm

Thiền Tông Việt Nam

Thư mục địa chỉ chùa VN trong nước và thế giới

Thư viện chùa Xá Lợi

Thư viện Hoa Sen

Tiếng Từ Bi

Tịnh Thư Quán

Tổ Ðình Từ Ðàm Hải Ngoại

Trang nhà Liễu Quán

Trang nhà Pháp Vân

Trang nhà Phật Đà

Trúc Lâm Thiền Viện

Trúc Lâm Yên Tử

Từ Ân Thiền Đường

Tu Viện Kim Sơn

Tu Viện Vạn Phật Đảnh

Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam

Vĩnh Hảo

Võ Hồng

Xứ Quảng

TRANG ANH NGỮ

The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation

Daham Niketanaya

Buddhist Resources

Veggie Dharma

The Melbourne Buddhist Centre

Buddhist Temples

Access to Insight

BuddhaNet

History, Philosophy and Practice of Buddhism

Quang-Duc

Buddhism Today

Buddha Greetings

BuddhaSasana

Buddhism Depot

Breath One Life:

Cultivating Mindful Living

Dhammakaya Buddhist Meditation Institute

DharmaNet International

Dhammaduta

Sadhu!: The Theravada Buddhism Web Directory

Singapore DharmaNet

Buddhism: History, Philosophy & Practice

Buddhism & Medical Ethics

Buddhism Propagation Center by Stella Tse

Buddhism-ringingbell study pages

The Buddhist Viewpoint

Zen Research and Study Group

Zen and Buddhism

World Zen Fellowship

Journal of Shin Buddhism

Amida Net

Buddhist Magazines and Newspapers

Dharma World

Turning Wheel

Middle Way.

eDharma Buddhist Culture Magazine

The Forest Hermitage Newsletter.

Shambhala Sun Magazine:

Tricycle: The Buddhist Review

Journal of Buddhist Ethics

Journal of Buddhist Ethics

Electronic Journal of Korean Buddhist Studies

Buddhist Academic Organisations:

The International Network of Engaged Buddhists

International Vegetarian Union

Buddhist Library

Buddhist Studies WWW Virtual Library

Buddhist Studies World Wide Web Sites.

Buddhist Sutras and Texts on-line.

Asian Studies WWW Virtual Library

Barre Center for Buddhist Studies

Buddhist Bibliography

Buddhism Study Group

Buddhist Association at Massachusetts Institute of Technology.

DharmaBase

Dharma Realm Buddhist University

Dictionary of East Asian Buddhist Terms

The Eastern Buddhist

Global Resources for Buddhist Studies

Motilal Books Europe

International Association of Buddhist Studies

Interlinks: Buddhist Studies Resources.

National Taiwan University Buddhism Center.

Numata Center for Buddhist Translation & Research

The Research Institute of Tripitaka Koreana.

Resources for the Study of Buddhism

Tipitaka - der Pali Kanon des Theravada Buddhismus.

UK Association for Buddhist Studies

Web Dictionary of Buddhist Terms

Windbell Publications/Dogen Sangha

Buddhist Society

The World Followship of Buddhists

Journal of Shin Buddhism

Amida Net

Buddhist Publications :

Buddhist books

Wisdom

Parallax Press

Harper Collins

Dharma Publishing

Windbell Publications

Snow Lion Publication

Shambhala Publications

Hundred Mountain Journal

Kosei Publishing Company

Buddhist Publication Society

Monital Banarsidass Publishers

Buddhist book project Poland

Buddhist Journal

Buddhist Texts and Textual Study :

The Pali Canon

Pali Text Society

Search Websites :

Google.com, Altavista; Netscape; Caodaism, Yahoo.com; MSN Search; Lycos Network: Exploring Religion; Moreland; VNI Software Co Work for the Dole; Vina Seek;

---o0o---

TRANG THÔNG TIN

Radio

TRANG SINH VIEN

Y KHOA

Truyen Hinh online

Tham Khảo

Bách Khoa Wikipedia (eng)

Bách Khoa Wikipedia (VN)

www.questia.com (biggest online library)

Friday, December 22, 2006

BO DE QUYEN THUOC 5BO DE QUYEN THUOC 4


BO DE QUYEN THUOC 3


BO DE QUYEN THUOC 2


BO DE QUYEN THUOC


Wednesday, December 20, 2006

Mặt trái của Toàn cầu hóa

Nhưng, mặt trái của vấn đề là người dân tại các nước giàu lại thấy là họ nghèo đi. Hoặc lợi tức hay lương bổng không tăng mạnh như họ mong đợi hoặc đã thấy tại các xứ khác. Nói cho dễ hiểu là dân Đức hay dân Pháp thì thấy việc làm và lợi tức của họ đã chảy qua Ba Lan hay Hungary; dân Mỹ thì cho là họ mất việc và mất lương vì hãng xưởng dời qua Mexico, đầu tư tại Hoa lục hoặc đặt làm gia công tại Ấn Độ....

Nói cho gần gũi thì nhiều shop may của người Việt tại Mỹ phải đóng cửa và nhà đầu tư vượt Thái bình dương về lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam và xuất khẩu ngược về Mỹ. Dân Việt tại Việt Nam có thêm việc làm trong khi dân Việt tại California phải đi tìm việc khác, nhiều người bèn tìm cơ hội mới tại Việt Nam và kiếm ra tiền còn nhanh hơn!

Nguyễn Xuân Nghĩa: Chúng ta không thể biết chắc mọi chuyện về tương lai, nhưng căn cứ trên những biến đổi vừa qua, đây là những điều có thể xảy ra với xác suất cao trong năm tới, nhất là từ giữa năm trở đi, tức là sau khi Việt Nam hết reo vui vì viễn ảnh toàn cầu hóa.

Thứ nhất, vì kinh tế toàn cầu trong năm tới sẽ tăng trưởng chậm hơn do hiệu ứng của suy trầm nhẹ tại Mỹ, các nước sẽ cạnh tranh kịch liệt hơn để giành thị phần xuất khẩu. Kết quả là phản ứng bảo hộ mậu dịch sẽ chỉ tăng chứ không giảm giữa các nước.

Thứ hai, toàn cầu hóa sẽ bị khựng và các nước sẽ thỏa hiệp song phương hoặc từng nhóm với nhau để trao đổi và chia sẻ lợi ích. Hiện tượng kinh tế nhất thể hoá có thể bị chặn và thay thế bằng kinh tế tự do trong từng khối với hậu quả bất lợi cho các nước nghèo.

Trong từng khối đó, người ta có thể thấy lạm phát gia tăng, lãi suất được nâng cao và các thị trường tài chính chuyển động mạnh, lên rất nhanh mà sụt cũng mau. Thị trường chứng khoán tại Việt Nam mà hồ hởi sảng thì nhiều người sẽ phá sản.

Thứ tư, tại các nước giàu, thị trường sẽ bị chính trường chi phối mạnh hơn, doanh nghiệp bị kiểm soát kỹ hơn để hãm đà đầu tư vào các nước nghèo và bảo vệ quyền lợi của công nhân viên ở nhà. Vì vậy, họ thận trọng hơn khi đầu tư vào các nước nghèo như Việt Nam nếu môi trường nơi đó không thực sự thông thoáng và có lợi.

Nói chung, sự thăng trầm của thị trường hay tâm lý của tác nhân kinh tế chỉ là chu kỳ, có lúc triều cương, có khi thoái trào. Việt Nam lại gia nhập cuộc chơi ấy khi toàn cầu hóa có thể bị khựng, từ giữa năm tới trở đi. Dù là cuối năm, ta vẫn cần nói đến nghịch lý ấy./.

Việt Long: Cảm ơn ông Nguyễn Xuân Nghĩa.

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2006/12/19/TheGlobalizationReversal_NXNghia/